Cerkev Marijinega obiskanja v Gornji Košani

Stoji na dvignjeni ploščadi, obdani s kamnitim zidom; je pravilno orientirana. Z zahodne strani pridemo do cerkve skozi kamnit porton, ki so ga postavili leta 1660; njegova slopa se končujeta z obeliskoma. Drugi dostop do cerkve je na vzhodni strani: po kamnitem stopnišču s portonom, ki so ga zgradili leta 1701. Na vrhu njunih slopov stojita kamniti krogli. Med letoma 1640 in 1666, za časa košanskih župnikov Janeza pl. Rampelija in Lazarja Rampelija, je zgodnjebaročno cerkev sezidal dolnjekošanski zidarski in kamnoseški mojster Janez Sever. Povišali so jo v 2. polovici 18. st. in njeno notranjščino predelali v poznobaročnem slogu. Pred zahodno, vhodno ladijsko steno stoji odprta stebrna lopa, ki jo domačini imenujejo »klonica«. Streha sloni na kamnitih toskanskih stebrih, friz je okrašen s konzolnim nizom. Napis sporoča, da so lopo začeli postavljati pod Janezom Rampelijem, dokončali pa leta 1666, pod Lazarjem Rampelijem. Lopa velja za enega najlepših dosežkov stavbarstva med renesanso in barokom na Slovenskem. Iz lope vstopimo skozi kamnoseško obdelan on okrašen portal v ladjo. Napis, vklesan v friz, pove, da je portal dal postaviti leta 1640 Janez pl. Rampelij. Portal se končuje s prekinjenim okrašenim trikotnim čelom, v katerem je Rampelijev grb, ki ga obdajata Kristusov in Marijin monogram. Nad njim je vaza z začetnicama kamnoseškega mojstra Janeza Severja. Na desni strani portala je vzidan kamnit kropilnik iz leta 1640. Okenska okvirja na obeh straneh portala iz leta 1654 sta kamnoseško okrašena. Nad zahodno ladijsko steno se dviga zvonik na preslico iz leta 1654. Okni na južni in južnovzhodni steni prezbiterija sta kamniti in šilastoločni. Vogali cerkve so okrepljeni s kamnitimi šivanimi robovi. Ladja je razdeljena na tri pole. V prezbiterij vstopimo skozi slavolok s sklepnim kamnom. Obok prezbiterija sloni na poznobaročnih konzolah. Veliki poznobaročni oltar Marijinega obiskanja je bil narejen okrog leta 1800. Iz istega časa sta tudi stranska poznobaročna oltarja Žalostne matere Božje in sv. Jožefa. Pod pevskim korom je kamnit kropilnik iz leta 1678. Praznik Marijinega obiskanja je 31. maja. Prvo nedeljo po tem datumu praznujejo vaščani krajevni praznik, »shuod«.

Fotogalerija

Povzeto po: Dr. Metoda Kemperl, Podružnična cerkev Marijinega obiskanja v Gornji Košani. V: Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Dekanija Postojna 1–2. Uredil Luka Vidmar. Celje: Celjska Mohorjeva družba 2006, str. 69–71, 229–236 [z bibliografijo in fotografijo].

Dr. Marjan Dolgan