Cerkev sv. Petra v Volčah

Je pravilno orientirana (proti vzhodu). K njej pridemo skozi kamnit porton, ki ga obdajata dva slopa; krasi ju izklesana rastlinska ornamentika, končujeta pa se z obeliskoma. Cerkev so sezidali leta 1656, za časa košanskega župnika Janeza pl. Rampelija. Najbrž jo je zgradil dolnjekošanski zidarski in kamnoseški mojster Janez Sever. Vhodno lopo (»klonico«) so sezidali leta 1759. Vanjo vstopimo na zahodni strani skozi kamnit polkrožni portal. V njegov sklepni kamen je vklesana letnica njegove postavitve. Med II. svetovno vojno je bila cerkev poškodovana, vas so namreč aprila 1943 požgali Italijani. Cerkvena ladja je pravokotna, prezbiterij se končuje triosminsko. Iz lope vstopimo v ladjo skozi kamnit portal, ki je okrašen z bisernikom in rastlinskimi motivi. Napis na kamniti plošči nad preklado portala sporoča, da so cerkev na novo postavili pod Rampelijem leta 1656. Na obeh straneh portala sta kamniti okni, okrašeni z bisernikom in rozetami. Nad zahodno ladijsko steno se dviga zvonik na preslico, ki so ga sezidali leta 1657. V južno ladijsko steno je vzidan kamnit okenski okvir z letnico 1656. Kamnito okno v južni steni prezbiterija ima vklesano letnico 1655. Vogali stavbe so okrepljeni s kamnitimi šivanimi robovi. Notranje ladijske stene se končujejo z venčnim zidcem, nad katerim se pne zrcalni obok. V tlak je vklesana letnica 1778. Skozi kamnit slavolok stopimo v prezbiterij, ki je obokan v gotski tradiciji. Rebra prezbiterija so dekorativno poslikali v 19. stoletju. Na ladijskem oboku so upodobljeni simboli teoloških kreposti. Veliki oltar sv. Petra so izdelali v prvi polovici 19. stoletja, vendar v baročni tradiciji. Ob vhodu stoji kropilnik, ki je kamnoseško okrašen. Apostol sv. Peter je bil doma iz ribiške vasi ob Genezareškem jezeru, postal je prvi rimski škof in papež; umrl je mučeniške smrti v Rimu, križali so ga z glavo navzdol. V likovnih upodobitvah drži v rokah ključe, kar pomeni, da odpira nebeška vrata. Je zavetnik ribičev, čolnarjev, kamnarjev, zidarjev in še nekaterih obrtnikov. Goduje 29. junija. Prvo nedeljo po tem datumu praznujejo vaščani krajevni praznik, »shuod«.

Fotogalerija

Povzeto po: Dr. Metoda Kemperl, Podružnična cerkev sv.Petra v Volčah. V: Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper VIII. Dekanija Postojna 1–2. Uredil Luka Vidmar. Celje: Celjska Mohorjeva družba 2006, str. 81–83, 229–236 [z bibliografijo in fotografijo].

Dr. Marjan Dolgan