Cerkev sv. Jerneja na Kalu

Obdana je s kamnitim zidom in je pravilno orientirana. K njej pridemo skozi kamnit porton v okvirju iz pravilnih klesancev. Porton, ki se končuje s prekinjenim trikotnim čelom, je kamnoseško okrašen s stiliziranim rastlinjem. Iz napisa je razvidno, da je porton dal postaviti leta 1669 košanski župnik Lazar Rampelij. Cerkev je prvič omenjena leta 1526, glavno ladjo so sezidali med letoma 1624 in 1629, leta 1648 je pod župnikom Janezom pl. Rampelijem dolnjekošanski zidarski in kamnoseški mojster Janez Sever sezidal glavno ladjo, leta 1654 še stransko. Leta 1959 je cerkev obnovil in opremil slikar Tone Kralj. Obe ladji sta pravokotni, prezbiterij pa se končuje triosminsko. Nad pročeljem se dviga zvonik na preslico iz leta 1624. Pred pročeljem stoji vhodna lopa (»klonica«) iz leta 1648, v katero vstopimo skozi kamnit polkrožnoločni vhod. Iz lope vstopimo v glavno ladjo skozi kamnit portal, okrašen z izklesanimi rastlinskimi motivi. Na obeh straneh portala sta podobno okrašena okenska okvirja. V stransko ladjo pa vstopimo skozi okrašen kamnit portal na desni strani pročelja. Glavno in stransko ladjo ločujejo tri arkade. Severna stena glavne ladje je razčlenjena s tremi slepimi arkadami zaradi simetrije. Glavna in stranska ladja ter zakristija so pokrite z ravnimi stropovi. V prezbiterij, ki je križnorebrasto obokan, vstopimo skozi kamnit slavolok s posnetimi robovi. Veliki oltar sv. Jerneja iz leta 1774 je poznobaročen, stranski oltar Device Marije ob steni stranske ladje pa je iz delov starejših oltarjev sestavil Tone Kralj, ki je leta 1959 tudi okrasil slavoločno steno s sliko sv. Tilna, zavetnika v sili, varuha pastirjev ter priprošnjika za lepo vreme in dobro letino, in sv. Florijana. Sv. Jernej, eden od dvanajstih Jezusovih apostolov in mučenec, je zavetnik kmetov, mesarjev, usnjarskih poklicev in priprošnjik proti kožnim boleznim; goduje 24. avgusta. Prvo nedeljo po tem datumu praznujejo vaščani krajevni praznik, »shuod«.

Fotogalerija

Povzeto po: Dr. Metoda Kemperl, Podružnična cerkev sv. Jerneja na Kalu. V: Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper VIII. Dekanija Postojna 1–2. Uredil Luka Vidmar. Celje: Celjska Mohorjeva družba 2006, str. 72–75, 229–236 [z bibliografijo in fotografijo].

Dr. Marjan Dolgan