Cerkev Sv. Janeza Krstnika na Stari Sušici

Je pravilno orientirana (proti vzhodu). Po naročilu košanskega župnika Janeza pl. Rampelija so jo sezidali v 40. letih 17. stoletja. Morda jo je postavila delavnica dolnjekošanskega zidarskega in kamnoseškega mojstra Janeza Severja. Cerkvena ladja je pravokotna, prezbiterij se končuje triosminsko. Pred vhodom na zahodni strani stoji lopa (»klonica«), nad ladijsko steno z vhodom stoji kamnit zvonik na preslico. V lopo je mogoče vstopiti z zahodne in južne strani skozi kamnita polkrožna vhoda. Vklesani napis na zahodnem portalu sporoča, da so lopo postavili leta 1648. Južni portal je manjši. Tla lope so pokrita s kamnitimi ploščami, ob straneh stojijo kamnite klopi. Iz lope vstopimo v ladjo skozi portal, ki je kamnoseško okrašen s cvetličnimi in rastlinskimi motivi. Vklesani napis v prekladi sporoča o Rampelijevem naročilu zidave, letnica 1644 v frizu pa o času njene postavitve. Na obeh straneh portala sta vzidana kamnita okenska okvirja iz sredine 17. stoletja. Iz istega obdobja je tudi kropilnik,  vzidan na desni strani vhoda. Na zunanji strani prezbiterija sta vidna kamnita zidca, pristrešen talni in konzolni podstrešni. Cerkveni vogali so okrepljeni s kamnitimi šivanimi robovi. Notranjost ladje krasi venčni zidec, strop pa je raven. V prezbiterij vstopimo skozi novejši slavolok z letnico 1930. Oboki prezbiterija kažejo gotsko tradicijo, zazidano okno ima letnico 1673. Okrašeni oltar sv. Janeza Krstnika je bil izdelan v 2. polovici 17. stoletja. Pri vhodu v cerkev stoji starejši kamnit kropilnik. Sv. Janez Krstnik je bil zadnji starozavezni prerok, napovedoval je Jezusov prihod in Jezusa krstil v reki Jordan; umrl je mučeniške smrti. Je zavetnik mnogih obrtnikov, posebno krojačev, kovačev, tesarjev, zidarjev, kamnosekov, toda tudi arhitektov in glasbenikov. Je priprošnjik pri boleznih glave in proti toči. Goduje 24. junija, na kresni dan. Prvo nedeljo po tem datumu praznujejo vaščani krajevni praznik, »shuod«. Na levi strani cerkve je grob madžarskega vojaka iz 1. svetovne vojne.

Fotogalerija

Povzeto po: Dr. Metoda Kemperl, Podružnična cerkev sv. Janeza na Stari Sušici. V: Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper VIII. Dekanija Postojna 1–2. Uredil Luka Vidmar. Celje: Celjska Mohorjeva družba 2006, str. 79–81, 229–236 [z bibliografijo in fotografijo].

Dr. Marjan Dolgan